Vážení pacienti, oznamujeme Vám, že v zubnej ambulancii neordinujeme. Akútne prípady ošetrí zastupujúci lekár po predchádzajúcom telefonickom dohovore.


Zastupovanie:


24.08.2020 MUDr. Gatci, č. tel.: 037/733 64 18 PK Chrenová, Fatranská 12, Nitra
25.08.2020 MUDr. Buček, č. tel.: 037/778 60 57 ZS Lefantovce
26.08.2020 MUDr. Cimráková, č. tel.: 037/741 13 25 Radlinského 5, Nitra
27.08.2020 MUDr. Danóciová, č. tel.: 0902 598 999 Novozámocká - kasárne, Nitra
28.08.2020 MUDr. Fintorová, č. tel.: 0904 725 044 PK Chrenová, Fatranská 12, Nitra
31.08.2020 MUDr. Bečka, č. tel.: 037/652 00 86 PK Párovce, Koceľova 29, Nitra